Inspiracje - Ways4all

Aplikacja mobilna umożliwiająca osobom niewidomym oraz niedowidzącym poruszanie się w systemie transportu publicznego

Ways4all to jednocześnie organizacja oraz projekt badawczy 8 różnych organizacji, prowadzony przez program studiów „Zarządzanie energią, transportem i środowiskiem/zarządzanie energią i transportem” firmy FH JOANNEUM GmbH w Kapfenberg. Projekt jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii (BMVIT) oraz Austriacką Agencję Promocji Badań (FFG) w ramach programu „IV2Splus”, linia programowa „ways2go”.

Ways4all to aplikacja mobilna umożliwiająca osobom niewidomym oraz niedowidzącym poruszanie się w systemie transportu publicznego przy zmianie środka transportu. Mobilny interfejs użytkownika łączy nawigację zewnętrzną (GPS) z nawigacją wewnętrzną (pasywne tagi RFID) oraz narzędziem do bezpośredniej komunikacji z systemem transportu publicznego. Narzędzie to umożliwia osobie z dysfunkcją wzroku zarejestrowanie miejsca odjazdu i poinformowanie o tym kierowcy.

Źródło: