BAF - O inicjatywie BAF

O nas

Business Accessibility Forum jest platformą zrzeszającą organizacje zorientowane na zwiększanie dostępności towarów i usług dla wszystkich użytkowników Internetu.

Mając na uwadze, że dostępność cyfrowa jest prawem człowieka do swobodnego i wolnego od barier dostępu do zasobów cyfrowych, członkowie Business Accessibility Forum wyznaczyli sobie za cel wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska biznesowego w konsultacjach społecznych, których celem jest tworzenie regulacji prawnych w zakresie transpozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (European Accessibility Act) do prawa krajowego.

Nasza misja

Misją BAF jest stworzenie miejsca dedykowanego polskiemu biznesowi, do wzajemnego uczenia się dostępności, tak aby lepiej realizować przesłanie Konwencji ONZ, że dostępność jest prawem człowieka do swobodnego i wolnego od barier dostępu.

Cele BAF

 • Zrzeszanie biznesu zorientowanego na zwiększanie dostępności towarów i usług dla swoich klientów oraz przedsiębiorców przygotowujących się do wdrożenia EAA.
 • Wypracowanie wspólnego stanowiska środowiska biznesowego w konsultacjach społecznych, których celem jest wyrażenie opinii dotyczącej nowego prawa w zakresie transpozycji EAA do prawa krajowego. 
 • Promocja dobrych praktyk z zakresu dostępności cyfrowej.

 Sposoby realizacji:

 • Opracowanie wspólnych stanowisk dla ministerstwa właściwego dla wdrażania EAA w Polsce.
 • Promocja dobrych praktyk z zakresu dostępności.
 • Tworzenie publikacji, organizacja konferencji i webinarów.
 • Wspólne kampanie promujące dostępność.

Założyciele

 • Fundacja Widzialni
 • Allegro.pl
 • Microsoft Sp. z o.o.
 • Orange Polska S.A.
 • Santander Bank Polska S.A.

Członkowie

 • Alior Bank S.A.
 • Centralny Ośrodek Informatyki
 • Bank BPH
 • Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • IAB Polska
 • Związek Banków Polskich

Dowiedz się więcej o BAF