Przeprowadziliśmy analizę trzech największych i najpopularniejszych w Polsce stacji telewizyjnych oferujących równocześnie platformy streamingowe.

W przypadku stron tych stacji skupiliśmy się przede wszystkim na stronach głównych, programie telewizyjnym i opisie poszczególnych audycji.

W platformach stremingowych zwracaliśmy uwagę na prezentacje treści na stronach startowych, wyszukiwaniu programu do obejrzenia, rekomendacjach, oglądaniu wybranego materiału.

Do ich badania wykorzystaliśmy ocenę uzyskaną z list kontrolnych oraz przeprowadziliśmy wywiady pogłębione z użytkownikami produktów. Więcej informacji na temat metodologii.

Wzrost przepustowości łącz internetowych spopularyzował usługi streamingowe, wypierając fizyczne nośniki, najpierw na rynku muzycznym, a chwilę później również wideo. Także rynek telewizyjny nie pozostał obojętny na ten trend. Światowy sukces globalnie znanych platform streamingowych spowodował pojawianie się coraz większej liczby tego typu platform również na naszym rynku. Przebadaliśmy 3 platformy udostępnione przez największe stacje telewizyjne w naszym kraju. Badając aspekt użyteczności, zrozumienia, dostępności, skupiliśmy się na kluczowych funkcjonalnościach i sposobie dostarczania treści.

1. Widoczna i zrozumiała nawigacja

Łatwość poruszania się po serwisie i ofercie programowej, wybór interesującego materiału to kluczowe funkcjonalności dla użytkownika takich serwisów. Często bardzo rozbudowana biblioteka wymaga zaawansowanych funkcji wyszukiwania, filtrowania i rekomendacji, aby użytkownik nie czuł się zagubiony i był w stanie szybko odnaleźć treści, które będą dla niego interesujące.

2. Wydajność serwisów i aplikacji

Ma to wielkie znaczenie w przypadku platform streamingowych – za niska wydajność będzie oznaczała słabą jakość obrazu i dźwięku.

3. Funkcjonalności

Wszystkie badane strony i platformy służą przede wszystkim rozrywce. Użytkownik chce odpocząć. Nie będzie tracił czasu na niezrozumiałe funkcjonalności i odgadywanie, gdzie jest jakaś funkcja, jak coś zrobić.

4. Przejrzystość oferty

Użytkownik chce wiedzieć, co jest dostępne bez opłat, a za co musi zapłacić. Często rozbudowana oferta pozwala na wybór z kilku wariantów subskrypcji. Istotne jest, aby były one zrozumiałe.

W wyniku analizy eksperckiej serwisów oraz aplikacji z wykorzystaniem listy kontrolnej, ale też na podstawie przeprowadzonych badań jakościowych, zidentyfikowano następujące obszary wymagające usprawnienia – zostały opisane w większości łącznie, ponieważ zazwyczaj występują we wszystkich testowanych stronach i aplikacjach:

Problem: Brak funkcji zmiany kontrastu / Brak napisów i audiodeskrypcji programów/seriali/filmów oraz tłumaczeń.

Opis: Obszar ten wypadł najgorzej we wszystkich testowanych stronach i aplikacjach. Żadna nie posiadała wersji z wysokim kontrastem, tylko jedna aplikacja miała możliwość wyboru ciemnego i jasnego motywu. Jedynie wersje webowe posiadały systemową możliwość powiększenia czcionek, w aplikacjach miało to wpływ jedynie na niektóre pola. To oznacza, że osoby niedowidzące będą miały problemy z przeglądaniem oferty.

Kolejny problem to brak tłumaczeń – wszystkie strony i platformy udostępniają interfejs jedynie w języku polskim. Dopiero wybrany materiał na jednej z analizowanych platform oferujących odpłatne materiały video  ma zazwyczaj dostępne inne języki – choć nie dotyczy to wszystkich programów.

Jedna ze stacji telewizyjnych wyróżniała się wyjątkowo negatywnie pod kątem doboru kolorystyki na stronach. Różnorodność barw na obrazkach ilustrujących materiały na platformie streamingowej wręcz utrudnia skanowanie wzrokiem katalogu – trudno na czymś skupić wzrok. Na stronie internetowej innej stacji w menu głównym zostały dobrane mało kontrastowe kolory wynikające z identyfikacji kolorystycznej marki.

Poważnym problemem jest brak funkcjonalności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nie można zmienić koloru czy wielkości napisów w filmach. Brak jest napisów dla osób niesłyszących, brak audiodeskrypcji dla osób niewidzących – tylko jedna z badanych stacji oferowała tę funkcję przy niektórych materiałach. W tym obszarze globalne platformy również wypadają lepiej.

Potencjalne skutki:

 • Trudności w odbiorze treści: Brak funkcji zmiany kontrastu może utrudniać czytanie i rozpoznawanie treści, szczególnie dla osób z wadami wzroku. Brak napisów i audiodeskrypcji ogranicza pełną eksplorację programu przez osoby niesłyszące lub niedowidzące.
 • Wykluczenie i ograniczenie dostępności: Brak tłumaczeń na inne języki niż polski utrudnia korzystanie z treści dla osób nieposługujących się językiem polskim, co prowadzi do poczucia wykluczenia.
 • Negatywne doświadczenia użytkownika: Użytkownicy mogą odczuwać frustrację i dezorientację z powodu braku funkcji dostosowawczych (jak na przykład zmiana rozmiaru napisów, kolor czcionki, zmiana języka, wybór: napisy/lektor), co może wpływać na ich ogólne zadowolenie i zaangażowanie.

Dobre praktyki:

 • Dodanie funkcji zmiany kontrastu, aby umożliwić użytkownikom dostosowanie wyglądu do swoich preferencji i potrzeb wzrokowych.
 • Wprowadzenie napisów i audiodeskrypcji dla programów/seriali/filmów, aby umożliwić osobom niesłyszącym lub niewidomym pełny dostęp do treści i lepsze zrozumienie narracji.
 • Tłumaczenia na inne języki: Zapewnienie tłumaczeń na różne języki, aby umożliwić użytkownikom korzystanie z treści w ich własnym języku.

Problem dotyczy również obszarów: Funkcjonalności, Zaufanie i aktualność, Język i narracja, Obsługa błędów i pomoc.

Przykład problemu

Zrzut ekranu filmu z napisami zlewającymi się z tłem

Niewidoczne napisy w domyślnym formacie i brak możliwości ich dostosowania w ustawieniach.

Domyślne ustawienia napisów są niewystarczające dla wszystkich użytkowników. Należy zadbać o to, by w ustawieniach pojawiła się możliwość ich dostosowania do potrzeb różnych grup odbiorców – preferowane ustawienia związane na przykład ze zmianą kontrastu i wielkości napisów.

Przykład rozwiązania

Zrzut ekranu filmu z dostępnymi opcjami dostosowania wyglądu i kolorystyki napisów

Rozbudowane i przystępne opcje ustawień napisów.

Umożliwienie użytkownikowi wykorzystania dodatkowych opcji personalizujących sposób prezentowania napisów na platformie pozwala w znaczący sposób zwiększyć komfort płynący z oglądania dostępnych produkcji.

Problem: Problemy ze spójnością podstron i sekcji serwisów.

Opis: Problemem jest brak spójności w głównym menu i architekturze informacji w badanych serwisach. Chociaż większość menu działała poprawnie, jeden z nadawców wprowadził dodatkowe menu w prawym górnym rogu, co wywołało zamieszanie i dezorientację użytkowników. Niektóre sekcje były również osobnymi serwisami, co utrudniało powrót do strony głównej. Inne problemy to nieodpowiednio zaprojektowane podstrony, które były nieresponsywne i nie pasowały do reszty serwisu, a także obecność reklam, które zaburzały konstrukcję strony i utrudniały skanowanie treści.

Dodatkowo, prezentacja programów na stronach nadawców nie była optymalna. Niektóre stacje prezentowały jedynie program swojego głównego kanału, a nie udostępniły informacji o programach pozostałych stacji. Wyszukiwanie programów niekiedy kończyło się błędem 404. Brak spójnego układu i małe czcionki użyte do wyświetlania programu wszystkich kanałów również wpływały negatywnie na użyteczność serwisów.

Potencjalne skutki:

 • Dezorientacja i trudności w nawigacji: Brak spójności w głównym menu oraz dodatkowe menu w nieoczekiwanym miejscu mogą wprowadzać zamieszanie i dezorientację u użytkowników. To może prowadzić do frustracji i trudności w poruszaniu się po serwisie.
 • Brak dostępu do pełnej oferty: Niekompletna prezentacja programów różnych stacji oraz błędy wyszukiwania uniemożliwiają użytkownikom łatwe znalezienie interesujących ich treści. To ogranicza dostęp do pełnej oferty programowej i może prowadzić do rozczarowania.
 • Negatywne wrażenia użytkowników: Małe czcionki i nieodpowiednie układy prezentacji programów utrudniają czytelność i skanowanie treści, co może negatywnie wpływać na odczucia użytkowników. To z kolei może prowadzić do zniechęcenia i mniejszego zaangażowania w korzystanie z serwisów.
 • Utrata potencjalnych użytkowników: Brak responsywnych podstron, obecność reklam zakłócających konstrukcję strony oraz nieodpowiednia prezentacja programów mogą prowadzić do utraty potencjalnych użytkowników. Niezadowolenie z użyteczności i brak spójności może skłonić ich do poszukiwania innych, bardziej przyjaznych serwisów.

Dobre praktyki:

 • Spójna architektura informacji i menu, które są łatwe w nawigacji i nie wprowadzają zamieszania.
 • Oznaczenie sekcji, które są osobnymi serwisami i ułatwienie powrotu do strony głównej.
 • Odpowiednie dopasowanie wszystkich podstron, aby były responsywne i adekwatne do reszty serwisu.
 • Minimalizacja uciążliwych reklam, tak aby nie przeszkadzały w przeglądaniu treści.
 • Pełna prezentacja programów wszystkich kanałów, z czytelnymi czcionkami, dobrze działającym wyszukiwaniem.

Problem dotyczy również obszarów: Design


Problem: Domyślna, niespersonalizowana i bezkontekstowa forma przedstawiania oferty filmów/seriali.

Opis: Sprawdzane platformy nie dopasowują treści na stronie głównej do preferencji użytkowników, prezentując głównie standardową ofertę. Brakuje personalizacji i skutecznych mechanizmów rekomendacji, co utrudnia użytkownikom znalezienie interesujących treści. Dodatkowo wybór treści w materiałach powiązanych wydaje się przypadkowy, nieodpowiadający tematyce oglądanego materiału. Brakuje spójności i trafności w doborze powiązanych treści, co utrudnia użytkownikom odkrywanie nowych materiałów zgodnych z ich zainteresowaniami.

Potencjalne skutki:

 • Zniechęcenie użytkowników: Brak personalizacji treści i niedziałające mechanizmy rekomendacji mogą prowadzić do zniechęcenia użytkowników, którzy nie znajdują interesujących materiałów. To może prowadzić do mniejszej aktywności i zainteresowania serwisem.
 • Utrata możliwości promocji treści: Brak skutecznych mechanizmów rekomendacji ogranicza możliwość promocji różnorodnych treści na stronie głównej, co może prowadzić do mniejszej widoczności i popularności niektórych materiałów.

Dobre praktyki:

 • Skuteczne mechanizmy rekomendacji: Implementacja skutecznych mechanizmów rekomendacji, uwzględniających preferencje użytkowników, pozwoli na personalizację treści i lepsze dopasowanie do ich zainteresowań. To zwiększy atrakcyjność serwisu i zadowolenie użytkowników.
 • Personalizacja i rekomendacje: Platforma powinna wykorzystywać dane o preferencjach użytkowników i ich historii oglądania w celu personalizacji wyników wyszukiwania. System rekomendacji może pomóc użytkownikom w odkrywaniu nowych treści i dostarczaniu im bardziej trafnych wyników.

Problem dotyczy również obszarów: Inkluzywność.


Problem: Szeroki, nieadekwatny zakres wyników wyszukiwania wszystkich danych o produkcji na platformie.

Opis: Działanie wyszukiwarki utrudnia znalezienie szukanego materiału. Wyszukiwarka generuje zbyt wiele wyników, często przypadkowych, co może przysporzyć trudności użytkownikom. Ponadto, wyszukiwarka nie koryguje błędów wprowadzonych przez użytkownika, co dodatkowo utrudnia proces znalezienia odpowiednich treści.

Potencjalne skutki:

 • Frustracja i utrata czasu użytkowników: Zbyt duża liczba przypadkowych wyników i brak korekty błędów w wyszukiwarce mogą prowadzić do frustracji użytkowników i utraty czasu na przeglądanie nieodpowiednich treści. To może negatywnie wpływać na doświadczenia użytkowników i skutkować zrezygnowaniem z korzystania z platformy.
 • Zmniejszenie zaufania do platformy: Niedoskonała wyszukiwarka może powodować brak zaufania do jakości i skuteczności platformy. Użytkownicy mogą odczuwać brak profesjonalizmu i niezawodności, co może wpływać na ich opinię na temat badanej platformy.

Dobre praktyki:

 • Precyzyjne filtrowanie i sortowanie wyników: Wyszukiwarka powinna umożliwiać precyzyjne filtrowanie i sortowanie wyników, aby użytkownicy mogli szybko znaleźć szukane treści. Powinny być dostępne różne kryteria takie jak: gatunek, rok produkcji, ocena czy popularność.
 • Korekta błędów i sugestie poprawek: Wyszukiwarka powinna automatycznie korygować błędy wprowadzane przez użytkownika i proponować poprawki lub sugestie alternatywnych fraz. Informowanie użytkownika o dokonanej korekcie lub pytanie „Czy chodziło ci o...?” może poprawić efektywność wyszukiwania i zwiększyć satysfakcję użytkowników.

Problem dotyczy również obszarów: Funkcjonalność, Obsługa błędów i pomoc.

Przykład problemu

Zrzut ekranu z mało precyzyjnymi wynikami wyszukiwania filmu

Wyniki wyszukiwania filtrujące wszystkie dane filmu.

Sposób sortowania wyników może utrudniać wyszukiwanie produkcji, jeżeli jest to filtrowanie po wszystkich elementach filmu jednocześnie (tytule, obsadzie, opisie). Czasem to dobre rozwiązanie dla użytkownika, jednak w innych przypadkach zmusza do doprecyzowania wprowadzonego hasła lub próby wyszukiwania materiałów w inny sposób.

Przykład rozwiązania

Zrzut ekranu z opcjami wyszukiwania filmu po tytule, opisie, obsadzie, roku produkcji

Możliwość zdefiniowania sposobu wyszukiwania wyników na platformie.

Oczekiwania użytkowników są różne, zatem dobrą praktyką jest umożliwienie dostosowania procesu do ich własnych upodobań poprzez udostępnienie im odpowiednich funkcjonalności.

Problem: Brak zapisu i wczytywania ustawień z poprzedniej sesji użytkownika.

Opis: W platformach streamingowych występują problemy z funkcjonalnościami, które znacznie odbiegają od standardów globalnych platform. Oczekiwane funkcje, takie jak kontynuacja oglądanych materiałów w przerwanym miejscu, działają niekonsekwentnie, a w niektórych przypadkach są wręcz uciążliwe. Na przykład, funkcja kontynuacji może być ukryta w osobnej zakładce i proponować kontynuację od napisów końcowych, co jest niepraktyczne dla użytkowników. Wersja mobilna aplikacji również nie zapamiętuje wyborów użytkownika, co powoduje, że każdy odcinek serialu rozpoczyna się w wersji językowej innej niż wybrana przez użytkownika (np. każdy odcinek serialu zaczyna się w wersji angielskiej, pomimo, że wybrany był język polski). Ponadto, mimo ustawienia profilu osoby dorosłej, przed każdym odcinkiem użytkownik musi potwierdzać wiek. Materiały dostępne bez opłat wymagają obejrzenia reklam, niestety poziom głośności dźwięku w nich jest mocno zróżnicowany i niemal zawsze wyraźnie wyższy niż oglądanego materiału.

Potencjalne skutki:

 • Zniechęcenie i frustracja użytkowników: Niedziałające lub niepraktyczne funkcje mogą prowadzić do zniechęcenia i frustracji użytkowników. Powtarzające się problemy mogą skutkować negatywnymi doświadczeniami użytkowników i utratą zainteresowania platformą.
 • Utrata wiarygodności i zaufania: Słaba jakość działania serwisów streamingowych w porównaniu do globalnych platform może wpływać na wiarygodność i zaufanie użytkowników do badanej platformy. To może skutkować negatywną opinią o marce i prowadzić do utraty użytkowników.

Dobre praktyki:

 • Regularne testowanie i kontrola jakości funkcjonalności platform streamingowych, aby zapewnić ich poprawne działanie, wizualną jakość i spójność.
 • Zapamiętywanie preferencji użytkownika, takich jak wybór języka, aby zapewnić spójność i wygodę podczas korzystania z platformy streamingowej.
 • Minimalizowanie niepotrzebnych potwierdzeń i procedur, takich jak sprawdzanie wieku przed każdym odcinkiem, szczególnie jeśli użytkownik ogląda je w serii na swoim koncie.

Problem dotyczy również obszarów: Nawigacja i architektura informacji, Inkluzywność, Zaufanie i aktualność.

Przykład problemu

Zrzut ekranu z komunikatem potwierdzającym, że użytkownik ma ukończone 18 lat

Brak zapisu i wczytywania ustawień użytkownika z poprzedniej sesji.

Użytkownik zmuszony jest ponawiać wybory dotyczące wieku, formy napisów, wprowadzenia (intro) oraz języka produkcji pomimo dokonania jednoznacznej zmiany wcześniej. Jest to zbędny, uciążliwy proces.

Przykład rozwiązania

Zrzut ekranu z filmem i zapamiętaną informacją, że użytkownik ma ukończone 18 lat

Zapisywanie i wczytywanie ustawień na podstawie poprzedniej sesji użytkownika.

Dzięki zapamiętywaniu wyborów użytkownika system nie powoduje frustracji u odbiorcy.

Problem: Niewystarczająca przejrzystość oferty filmów/seriali.

Opis: Badane platformy mają problem z niewystarczającą przejrzystością oferty filmów/seriali. Pomimo sekcji w menu i osobnych serwisów dla dedykowanych ofert, użytkownicy napotykają trudności w zorientowaniu się w realnie dostępnych materiałach. Liczba różnych modeli sprzedaży i subskrypcji, promowanie materiałów niedostępnych w wybranej subskrypcji oraz brak wyraźnych informacji na banerach i stronach głównych utrudniają użytkownikom dokonanie świadomego wyboru.

Potencjalne skutki:

 • Dezorientacja i frustracja użytkowników: Brak przejrzystej informacji na temat oferty i dostępnych opcji subskrypcji może prowadzić do dezorientacji i frustracji użytkowników. Utrata czasu na poszukiwanie pożądanych materiałów, niewłaściwy wybór subskrypcji i brak świadomości alternatywnych opcji może negatywnie wpływać na doświadczenia użytkowników.
 • Negatywne emocje związane z marką: Brak klarownej informacji na temat cen, subskrypcji i dostępności materiałów może wywołać negatywne emocje użytkowników związane z marką. Uczucie, że można było obejrzeć interesujący film taniej lub że niektóre materiały są promowane, ale niedostępne w wybranej subskrypcji, może prowadzić do niezadowolenia i utraty zaufania.

Dobre praktyki:

 • Przejrzyste oznaczenie materiałów niedostępnych w wybranej subskrypcji: Konieczne jest jasne i czytelne oznaczenie materiałów, które wymagają dodatkowego zakupu lub subskrypcji. Ta informacja powinna być widoczna przed wejściem w szczegóły/podstronę materiału, aby uniknąć dezorientacji i frustracji użytkowników.
 • Wyraźna prezentacja informacji o różnych modelach sprzedaży i subskrypcji: Platformy powinny zapewnić łatwą dostępność i zrozumiałą prezentację informacji na temat modeli sprzedaży i subskrypcji. Klarowne wyjaśnienie różnic między nimi oraz prezentacja cen i korzyści pomoże użytkownikom dokonać świadomego wyboru.

Problem dotyczy również obszarów: Język i narracja, Zaufanie i aktualność.

Przykład problemu

Zrzut ekranu z komunikatem, że materiał jest płatny

Informacja o braku dostępności materiału w abonamencie widoczna dopiero na indywidualnej stronie filmu/serialu.

Użytkownik spodziewa się, że materiały przedstawione w ofercie są dostępne i po zakupie abonamentu nie będzie zmuszony dokonywać dodatkowych płatności. Jeśli takie występują i użytkownik dowiaduje się o tym dopiero na stronie filmu/serialu, to może prowadzić to do frustracji i negatywnych odczuć.

Przykład rozwiązania

Zrzut ekranu z widokiem listy materiałów wideo z informacją, który jest płatny

 1. Jasna informacja o produkcjach premium dzięki nagłówkom oraz dodatkowej cenie
 2. Dzięki specjalnemu wyróżnieniu produktów na stronie głównej platformy użytkownik odpowiednio wcześniej wie, czego może się spodziewać po przejściu na stronę danej produkcji.

Problem: Wyświetlanie niedostępnych materiałów

Opis: Jakość opisów materiałów we wszystkich testowanych strona i platformach jest na wysokim poziomie, chociaż tu też znaleźliśmy poważny błąd. W sekcji „Kultura” jednej z badanych stacji na stronie głównej był artykuł o klasycznym filmie dostępnym w serwisie za darmo. Niestety link z artykułu był niewłaściwy – kierował na stronę z błędem 404. Filmu nie udało się wyszukać w serwisie w żaden sposób, czyli jednak nie było go w ofercie.

Potencjalne skutki:

 • Zniechęcenie i rozczarowanie użytkowników: Niewłaściwy link do filmu, który jest opisany jako dostępny za darmo, może wprowadzić użytkowników w błąd i spowodować zniechęcenie, gdy odkryją, że tego filmu nie ma w ofercie. To może prowadzić do utraty zaufania i rozczarowania użytkowników.
 • Strata szansy na pozyskanie nowych użytkowników: Jeśli potencjalni użytkownicy trafią na błędne linki i nie znajdą opisanych treści w ofercie, mogą stracić zaufanie do serwisu i zrezygnować z dalszego korzystania z niego.
 • Negatywny wizerunek marki: Błędne linki i niezgodne z opisem treści na stronie głównej mogą negatywnie wpłynąć na wizerunek marki.

Dobre praktyki:

 • Regularna aktualizacja treści: Ważne jest zapewnienie treści, które są aktualne i dostępne w ofercie. Regularne sprawdzanie i aktualizacja linków oraz opisów filmów eliminuje błędne informacje i zapewnia spójność między opisem a dostępnością treści.
 • Testowanie i kontrola jakości: Przed publikacją należy przeprowadzać dokładne testy, aby upewnić się, że linki prowadzą do odpowiednich stron i treści.

Problem dotyczy również obszarów: Obsługa błędów i pomoc, Język i narracja.

Przykład problemu

Zrzut ekranu z błędem 404 po kliknięciu w dostępny na platformie materiał filmowy

W ofercie dostępne są produkcje, których próba włączenia generuje błąd systemu.

Użytkownik zakłada, że filmy prezentowane w ofercie są stale dostępne i może je w każdej chwili włączyć. Gdy okazuje się, że tak nie jest – traci zaufanie do firmy.

Przykład rozwiązania

Zrzut ekranu z widocznym po kliknięciu materiałem filmowym

Oferta jest aktualna i nie pojawiają się niespodziewane błędy po przejściu na stronę produkcji.

Produkcje powinny znikać z oferty w momencie, gdy są niedostępne do obejrzenia. Ewentualnie informacja o braku dostępu do produkcji powinna pojawiać się w bibliotece z odpowiednim komunikatem  blokującym otworzenie indywidualnej strony filmu/serialu.

W czasie badania stron najsłabiej zostały ocenione w obszarach: Inkluzywności, Obsługi błędów i funkcjonalności. Problemy dotyczą przede wszystkim:

 • braku wersji kontrastowych,
 • rozmiaru czcionki,
 • braku wersji językowych,
 • braku obsługi ważnych błędów (np. 404),
 • wyszukiwania treści.

2 serwisy (z 3 testowanych) zawierały dużo reklam, które czasem powodowały dezorientację lub utrudniały przeglądanie stron.

Bardzo dobrze ocenione zostały kategorie:

 • język i narracja,
 • zaufanie,
 • design,

Dobrze natomiast kategorie: nawigacja i architektura informacji.

Podsumowanie wyników strony www stacji telewizyjnych wg kategorii
Kategoria Odpowiedzi Wynik
Nawigacja i Architektura informacji 54 83%
Zaufanie i aktualność 31 89%
Język i narracja 45 99%
Funkcjonalność 43 69%
Design 63 93%
Inkluzywność 24 50%
Obsługa błędów i pomoc 26 63%
Łącznie   78%
 

Podobne wnioski nasuwają się po analizie platform streamingowych badanych nadawców telewizyjnych. Powtarzają się podobne problemy i te samy obszary zostały dobrze ocenione. Na ocenę funkcjonalności rzutuje też porównanie do platform globalnych, które niejako narzuciły już pewne standardy i przyzwyczaiły użytkowników do wielu funkcjonalności.

Podsumowanie wyników strony www platform streamingowych wg kategorii
Kategoria Odpowiedzi Wynik
Nawigacja i Architektura informacji 53 80%
Zaufanie i aktualność 32 77%
Język i narracja 45 94%
Funkcjonalność 39 64%
Design 63 83%
Inkluzywność 22 50%
Obsługa błędów i pomoc 33 64%
Łącznie   73%
 
Podsumowanie wyników aplikacji mobilnych wg kategorii
Kategoria Odpowiedzi Wynik
Nawigacja i Architektura informacji 48 84%
Zaufanie i aktualność 32 78%
Język i narracja 45 94%
Funkcjonalność 37 68%
Design 63 83%
Inkluzywność 24 48%
Obsługa błędów i pomoc 33 67%
Łącznie   75%
 

Wyniki badania wykazały wiele istotnych problemów dotyczących użyteczności testowanych stron i platform.

Istnieje konieczność dostosowania treści do potrzeb osób starszych, z problemami ze wzrokiem lub nieznających dobrze języka polskiego. Zaobserwowaliśmy również trudności z podstawowymi funkcjonalnościami dotyczącymi zarówno przeglądania biblioteki (wyszukiwanie, filtrowanie, brak podpowiedzi, poprawiania błędów, rekomendacje), jak i z samym oglądaniem materiałów (wznawianie, wybór języka). Skomplikowane modele subskrypcji mogą powodować dezorientację u użytkowników, którzy nie są pewni, do jakiej części oferty będą mieli dostęp po obejrzeniu reklam lub jak mają zapłacić za interesujący ich materiał.

Obszary: "Język i narracja", "Zaufanie i aktualność" zostały najlepiej ocenione w badaniu, jednak łatwo tę dobrą opinię zepsuć niejasną ofertą lub niewłaściwą obsługą błędów.

Wnioski z raportu wskazują na konieczność pracy nad dostosowaniem treści dla różnych grup użytkowników oraz poprawą podstawowych funkcjonalności. Budowanie zaufania i jasna komunikacja są kluczowe dla poprawy użyteczności stron i platform.