Audyt stron i aplikacji - W TV

W sektorze usług TV analizie zostały poddane 3 serwisy.

W analizie eksperckiej możliwe było uzyskanie maksymalnie 24 punktów.

Wyniki analizy eksperckiej dla stron www w sektorze TV
Liczba Suma Treści alternatywne Etykiety pól formularzy Struktura nagłówków Listy Kontrast tekstu Kontrast el. graficznych Tytuł strony Zrozumiałość linków Obsługa klawiaturą Język strony Bezpośredni dostęp Wyszukiwarka Użycie koloru Dopasowanie do ekranu
Max ilość punktów 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2
Średnia 10,0 0,6 0 0,4 11,3 0,6 1,3 1,0 0,4 0,2 1 0 0,4 1,8 1,2
% 42% 28% 0% 22% 50% 28% 67% 100% 22% 11% 100% 0% 44% 89% 61%
 

„Strony w sektorze TV wypadły najgorzej pod względem struktury treści, kontrastu oraz możliwości obsługi za pomocą klawiatury.”

W tej części możliwe było uzyskanie maksymalnie 8 punktów.

Lista zadań

 1. Znajdź numer na infolinię, pomoc.
 2. Odszukaj informacje na temat wyświetlanego programu X w poniedziałek o godz. 15.00
 3. Zapoznaj się z aktualnością X.
 4. Zapoznaj się z listą kanałów, które oferuje stacja.
Wyniki testów z użytkownikami dla stron www w sektorze TV
Konsultant niewidomy Konsultant niedowidzący Konsultant głuchy Konsultant senior Konsultant śr. wykształcenie Średnia punktów
2,7 7,0 7,0 7,0 6,7 6,1
 

„Nie rozumiałam, o czym mówią w materiałach wideo. Chciałabym, aby były udostępnione napisy.”

Konsultant niewidomy

Na stronach stacji telewizyjnych występuje niepoprawna hierarchia nagłówków. Nie oddaje ona w pełni struktury opublikowanych treści, co wyjątkowo negatywnie wpływa na nawigację oraz odczyt informacji. Na jednej z nich struktura jest tak rozbudowana, że znacząco utrudnia zrozumienie anonsowanych treści i sprawne szukanie informacji. W pozostałych przypadkach tej hierarchii brak lub jest ona zbyt płytka. Wiele jest też nieopisanych elementów, co utrudnia odczyt informacji i wprowadza w ogromne zakłopotanie.

Często na niektórych odnośnikach występuje także efekt jąkania, czyli kilkukrotne odczytanie tego samego tekstu, co jest irytujące. Serwisy są mało intuicyjne i sprawiają ogromne trudności w dotarciu do informacji.

Konsultant niedowidzący

Strony są nastawione na przedstawienie dużej ilości informacji, najnowszych wydarzeń. W pierwszych chwilach można poczuć się przytłoczonym i się trochę pogubić, lecz po zapoznaniu się z witrynami poruszanie się po nich nie stanowi większego problemu. Informacje są przedstawione w opisanych dużym nagłówkiem działach, gdzie przypisane są odpowiednie artykuły.

Każdy artykuł jest czytelny – ma zdjęcie i zrozumiały tytuł. Większą część stanowią zdjęcia i grafiki, a kolory są dodatkiem do tła, pasków i elementów funkcyjnych stron. Tekst w artykułach jest czytelny, choć w niektórych miejscach fragmenty treści lub elementy nawigacyjne są słabo kontrastowe i mało widoczne.

Konsultantka seniorka

Wyszukiwanie informacji i danych kontaktowych jest dla mnie w miarę łatwe poza aktualnościami, ponieważ zazwyczaj jest dużo informacji na stronie, a nie wszystkie strony mają wyszukiwarkę.

Na jednej ze stron ciągle wyskakiwały reklamy, które też utrudniały wyszukiwanie. Łatwo można odnaleźć, jaki program jest aktualnie nadawany w telewizji. Nawet mogłam przeczytać opisy do programów.

Konsultant ze średnim wykształceniem

Strony testowane w sektorze TV są w miarę proste i łatwe w obsłudze. Brak problemów z wyszukiwaniem interesujących informacji, choć nie wszędzie jest wyszukiwarka treści. Menu stron są w miarę przyjazne dla użytkownika, z małymi wyjątkami.

Najbardziej irytujące na stronach są reklamy niezwiązane z serwisami TV, które zajmują sporą część ekranu i zbyt często wyskakują, co może zniechęcać użytkownika do korzystania z serwisów.

Konsultantka głucha

Ogólnie strony w sektorze TV są łatwe w obsłudze. Bez problemu dowiedziałam się, jakie programy mogę oglądać. Układ ich treści jest zrozumiały. Według mnie zadania były proste do wykonania dla osób niesłyszących.

Niestety, jest problem z materiałami wideo, ponieważ nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Nie rozumiałam, o czym w tych materiałach mówią. Chciałabym, aby były udostępnione napisy, żeby treść była zrozumiała dla osób niesłyszących, zwłaszcza tych, które nie używają telewizorów, a oglądają programy TV na komputerze.

Maliny dostępności to antynagrody za rażące braki w dostępności cyfrowej dla osób z różnymi ograniczeniami, które mają na celu zwiększenie świadomości konieczności zapewnienia równego dostępu do informacji i usług online dla wszystkich użytkowników.

 1. 2225 nagłówków na stronie głównej.
 2. Kontrast treści w stosunku do tła na poziomie 1.56:1
  Zrzut ekranu żółtego tekstu Program telewizyjny na białym tle

Analiza stron internetowych w sektorze TV wykazała ich najniższy poziom pod względem dostępności cyfrowej. Poza poprawnie zdefiniowanym językiem strony i tytułami podstron praktycznie we wszystkich obszarach występują poważne problemy, zwłaszcza dotyczące struktury treści, kontrastu oraz obsługi za pomocą klawiatury.

Wykres radarowy dla badanych kryteriów jednoznacznie wskazuje na tę niekorzystną sytuację. Największe trudności napotykają oczywiście użytkownicy korzystający z czytników ekranu, osoby niedowidzące i głuche – z powodu braku napisów do materiałów wideo.

Ponadto, większość użytkowników była poirytowana natarczywymi reklamami, które utrudniały sprawne odnajdywanie informacji.

 • Najmniej problemów: Deklaracja języka strony
 • Najwięcej problemów: Etykiety pól formularzy

W sektorze TV analizie zostały poddane 3 aplikacje działające w obu systemach operacyjnych.

W analizie eksperckiej możliwe było zdobycie maksymalnie 22 punktów.

iOS - Wyniki analizy eksperckiej dla aplikacji mobilnych na systemie iOS w sektorze TV
Liczba Suma Etykiety przycisków Etykiety pól Nagłówki Elementy strukturalne Kontrast tekstów Kontrast elementów nietekstowych Orientacja Zarządzanie accessibility fokusem Tytuły Zamiennik gestów Grupowanie elementów
Max. liczba punktów 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Średnia 7 0,57 0,67 0,33 0,67 1 1 0 1 0,33 0 1,33
% 32% 34% 34% 17% 34% 50% 50% 0% 50% 17% 0% 67%
Android - Wyniki analizy eksperckiej dla aplikacji mobilnych na systemie Android w sektorze TV
Liczba Suma Etykiety przycisków Etykiety pól Nagłówki Elementy strukturalne Kontrast tekstów Kontrast elementów nietekstowych Orientacja Zarządzanie accessibility fokusem Tytuły Zamiennik gestów Grupowanie elementów
Max. liczba punktów 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Średnia 8,34 0,67 1,33 0 0,67 1 1 0 1 1 0 1,67
% 38% 34% 67% 0% 34% 50% 50% 0% 50% 50% 0% 84%
 

„Aplikacje z obszaru TV są najsłabszymi aplikacjami poddanymi badaniu przede wszystkim pod kątem struktury istotnej dla działania aplikacji czytających, jak i również kontrastu tekstu i elementów nietekstowych”.

W tej części możliwe było uzyskanie maksymalnie 6 punktów..

Lista zadań

 1. W aplikacji odszukaj film X i zobacz, jaki jest koszt wykupu dostępu.
 2. Odszukaj, jaki program jest wyświetlany w niedzielę o godz. 10 na kanale X.
 3. W ustawieniach zmień adres mailowy na test@widzialni.org.
Wyniki testów z użytkownikami dla aplikacji mobilnych w sektorze TV
Konsultant niewidomy Konsultant niedowidzący Konsultant głuchy Konsultant senior Konsultant śr. wykształcenie Średnia punktów
1,33 3,0 4,66 3,66 3,34 3,2
 

„Wyszukanie filmu jest bardzo łatwe, ale nie znalazłam tytułu.”

Konsultant niewidomy

Aplikacje z tej kategorii (sektor TV) są wyjątkowo nieprzyjazne dla osób korzystających z czytników ekranowych. Jest zbyt wiele problemów, które w istotny sposób negatywnie wpływają na odczyt informacji, nawigację czy zrozumienie anonsowanych komunikatów oraz treści.

Problemy są tak poważne i jest ich tak dużo, że w niektórych przypadkach nie udało się w ogóle wykonać zadania lub sprawiało to duże kłopoty.

Poniżej opisane są problemy, które występowały najczęściej i miały największy wpływ na wykonanie zadań: niepoprawne lądowanie fokusu, brak identyfikacji elementów aktywnych, brak anonsowanych komunikatów o potwierdzeniu wykonania czynności, np. dodania filmu do ulubionych, niejednoznaczne etykiety/opisy tekstowe elementów lub ich całkowity brak. Na liście kanałów są podane programy i godziny, ale z kolei brakuje anonsowania stacji/kanału, co uniemożliwia określenie/przypisanie programu do stacji, a to wywołuje ogromne zakłopotanie i problem z nawigacją przy użyciu elementów nawigacyjnych – blokowanie czytnika i poruszanie się tylko w jednym obszarze/sekcji (tzw. kręcenie się w kółko).

Odnotowano także niepożądane działania w aplikacjach, jak np. samoczynne wyłączenie się aplikacji oraz „widoczne” zwolnienie działania czytnika ekranu, co sprawia wrażenie przeładowania treścią.

Konsultant niedowidzący

Aplikacje z tej kategorii są proste w obsłudze, nie posiadają skomplikowanych mechanizmów i są do siebie podobne. Oprawy graficzne były wyróżniającymi się elementami, szczególnie dotyczy to tła i kontrastu między elementami aplikacji. Był to zabieg, który dość dobrze urozmaicał aplikacje i pozwalał na granie kolorami i tekstem.

Drugim elementem urozmaicającym aplikacje były kadry z filmów oraz prezentacja promocji, które zajmowały znaczną cześć miejsca, lecz były tak rozmieszczone, aby nie było wrażenia ścisku. Tekst można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa służy do opisu promocji, podania tytułów, kategorii czy ogólnego menu. Ma ona wyraźną czcionkę z zastosowanymi urozmaiceniami. Druga kategoria jest zastosowana w przypisach, krótkich opisach czy tagach. Tutaj czcionka była delikatniejsza, drobniejsza, bez wyróżnień, co czasem sprawiało problem z odczytem.

Elementy konstrukcji aplikacji najczęściej są subtelne, lecz widoczne. Czasami zdarzały się mniej wyraźne elementy, z którymi trzeba było chwilę się zmagać.

Konsultantka seniorka

Trudno się szuka w aplikacji różnych rzeczy. O wiele łatwiej pracowało mi się na stronach www. Danych nie umiałam zmienić tylko w jednej aplikacji. W aplikacji dużo rzeczy wyskakuje od razu na pierwszej stronie, co powoduje, że można się pogubić.

Konsultant ze średnim wykształceniem

Aplikacje proste w obsłudze. W miarę intuicyjne, lecz problem sprawia wyszukiwanie programu TV oraz zmiana adresu e-mail. Poza tym brak problemów z wyszukiwaniem interesującego nas filmu bądź programu. Interfejs przyjazny i zachęcający użytkownika. Poza problemem z programem TV i zmianą e-maila wszystko było przejrzyste i proste w obsłudze.

Konsultantka głucha

Ogólnie rzecz biorąc, aplikacja jest bardzo kolorowa i prosta w obsłudze. Wyszukiwanie filmów jest bardzo łatwe, jednak nie znalazłam tego konkretnego ze względu na brak dostępnych filmów o takim tytule. Zapoznanie się z programem kanałów jest proste i zrozumiałe.

Pod względem ustawień aplikacja jest również łatwa w obsłudze i udało mi się dokonać zmian, których potrzebowałam.

Maliny dostępności to antynagrody za rażące braki w dostępności cyfrowej dla osób z różnymi ograniczeniami, które mają na celu zwiększenie świadomości konieczności zapewnienia równego dostępu do informacji i usług online dla wszystkich użytkowników.

 1. Żaden element do przejścia do konkretnego materiału nie ma etykiety tekstowej, również w wyszukiwarce i na podglądzie za pomocą kategorii.
 2. Aplikacja zawiesza się z włączonym czytnikiem ekranu podczas próby przewinięcia ekranu. Konieczne jest jej odinstalowanie i zainstalowanie od nowa.

Aplikacje z sektora TV, poddane badaniu pod kątem dostępności cyfrowej, zarówno w systemie Android, jak i iOS, wypadają najgorzej spośród wszystkich analizowanych aplikacji.

Oprócz standardowych błędów, takich jak: angielskie etykiety, brak nagłówków, tytułów itp., pojawiają się zupełnie nowe problemy. W większości przypadków brak jest etykiet przejść do konkretnych materiałów, a na obrazkach pojawiają się teksty, które aplikacje czytające próbują odszyfrować, podając zniekształcone i niezrozumiałe tytuły materiałów.

Warto zauważyć, że w przypadku aplikacji TV orientacja urządzenia zaczyna mieć większe znaczenie. Materiały są wyświetlane jedynie w orientacji poziomej, podczas gdy aplikacje działają jedynie w orientacji pionowej (portretowej). To może wprowadzać pewne utrudnienia w nawigacji i korzystaniu z aplikacji.

Podsumowując, aplikacje z sektora TV prezentują najniższy poziom dostępności cyfrowej w porównaniu z innymi badanymi aplikacjami.

 • Najmniej problemów:
  • iOS: Kontrast tekstów
  • Android: Kontrast tekstów
 • Najwięcej problemów:
  •  iOS: Nagłówki
  •  Android: Nagłówki