Audyt stron i aplikacji - Podsumowanie

Analiza dostępności 50 stron internetowych i aplikacji mobilnych w 5 sektorach polskiego biznesu, takich jak: bankowość, e-commerce, telekomunikacja, transport i telewizja, umożliwiła określenie dostępności polskich produktów cyfrowych dla tych konkretnych sektorów biznesowych. W dalszej części przedstawiamy wnioski ekspertów dostępności oraz zestawienie wyników dla stron www i aplikacji mobilnych w poszczególnych sektorach z podziałem na analizowane kryteria.

Więcej o audycie oraz zastosowanych metodologiach przeczytasz we Wprowadzeniu.

Wyniki list kontrolnych – podsumowanie

Strony www - Podsumowanie wyników badania dostępności w poszczególnych sektorach
Sektor Suma Treści alternatywne Etykiety pól formularzy Struktura nagłówków Listy Kontrast tekstu Kontrast el. graficznych Tytuł strony Zrozumiałość linków Obsługa klawiaturą Język strony Bezpośredni dostęp Wyszukiwarka Użycie koloru Dopasowanie do ekranu
Bankowy 59% 50% 63% 50% 67% 50% 67% 80% 47% 27% 100% 40% 80% 60% 80%
E-commerce 51% 48% 30% 41% 39% 59% 59% 74% 50% 24% 89% 15% 81% 69% 63%
Łączność 57% 58% 53% 53% 56% 58% 64% 100% 50% 44% 72% 17% 17% 72% 72%
Transport 48% 33% 28% 50% 56% 67% 67% 56% 44% 28% 67% 33% 11% 72% 44%
Telewizja 42% 28% 0% 22% 50% 28% 67% 100% 22% 11% 100% 0% 44% 89% 61%
Aplikacje mobilne - iOS - Podsumowanie wyników badania dostępności w poszczególnych sektorach
Sektor Suma Etykiety przycisków Etykiety pól Nagłówki Elementy strukturalne Kontrast tekstów Kontrast elementów nietekstowych Orientacja Zarządzanie accessibility fokusem Tytuły Zamiennik gestów Grupowanie elementów
Bankowy 48% 50% 50% 50% 50% 60% 50% 20% 50% 50% 60% 40%
E-commerce 35% 38% 44% 13% 44% 63% 50% 13% 44% 19% 25% 38%
Łączność 38% 50% 13% 38% 25% 38% 50% 13% 50% 25% 63% 50%
Transport 39% 34% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 50% 17% 50% 50%
Telewizja 32% 34% 34% 17% 34% 50% 50% 0% 50% 17% 0% 67%
Aplikacje mobilne - Android - Podsumowanie wyników badania dostępności w poszczególnych sektorach
Sektor Suma Etykiety przycisków Etykiety pól Nagłówki Elementy strukturalne Kontrast tekstów Kontrast elementów nietekstowych Orientacja Zarządzanie accessibility fokusem Tytuły Zamiennik gestów Grupowanie elementów
Bankowy 42% 50% 40% 20% 40% 60% 50% 20% 40% 30% 60% 50%
E-commerce 42% 44% 63% 6% 38% 63% 50% 38% 44% 31% 25% 63%
Łączność 40% 50% 50% 0% 50% 38% 50% 0% 63% 38% 38% 63%
Transport 42% 50% 67% 17% 50% 50% 50% 0% 50% 50% 50% 34%
Telewizja 38% 34% 67% 0% 34% 50% 50% 0% 50% 50% 0% 84%

Przeprowadzone audyty dostępności cyfrowej wybranych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych w kluczowych sektorach polskiego biznesu, opartych na komunikacji z konsumentem, wskazały na szereg istotnych wniosków dla różnych grup użytkowników.

Wyniki analizy nasuwają jednoznaczną konkluzję, że sektor bankowy osiągnął najlepsze rezultaty w obu kategoriach (strony www oraz aplikacje mobilne), wyróżniając się najbardziej dostępnymi produktami cyfrowymi dla swoich użytkowników.

Podsumowanie zbiorcze dla stron www i aplikacji mobilnych w poszczególnych sektorach
Sektor Strony www Aplikacje mobilne
Bankowość 59% 45%
E-commerce 51% 38%
Łączność 57% 39%
Transport 48 % 40%
Telewizja 42% 35%
Średnia 1 51% 39%
Średnia 2 45%

W przeciwieństwie do banków, sektor TV –  będący istotnym elementem życia Polaków –  przedstawia najniższy poziom dostępności, szczególnie dla osób głuchych. Brak napisów do większości materiałów wideo na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych to istotne bariery ograniczające dostęp do treści dla osób niesłyszących lub niedosłyszących.

Z kolei najwyżej oceniana strona internetowa oraz aplikacja mobilna – spośród wszystkich analizowanych – znajduje się w sektorze e-commerce, zapewniając użytkownikom nie tylko najbardziej dostępne treści, lecz również najlepsze doświadczenia zakupowe.

Ponadto, badanie aplikacji mobilnych wykazało interesującą prawidłowość, że bez względu na sektor aplikacje w systemie Android zazwyczaj są bardziej dostępne niż aplikacje zaprojektowane dla iOS.

Niezależnie jednak od platformy systemowej największe problemy w dostępie do informacji napotykała grupa użytkowników korzystająca z aplikacji asystujących, jak np. czytników ekranu, do której zaliczają się osoby: niewidome, niedowidzące, ale również mające problemy kognitywne czy motoryczne.

Nieuważne wykorzystywanie gotowych komponentów, zwłaszcza przycisków, kontrolek formularzy, które nie zawsze posiadają etykiety przetłumaczone na język polski, prowadzi do dezinformacji i utrudnia użytkownikom korzystanie z kluczowych funkcji aplikacji mobilnych i webowych.

Obserwacje audytorów prowadzą do wniosku, że strony www oraz aplikacje mobilne nie są testowane przed oddaniem do użytku pod kątem obsługi za pomocą innych metod nawigowania niż mysz czy gesty na ekranach dotykowych, jak na przykład obsługa za pomocą klawiatury lub aplikacji asystujących typu czytnik ekranu.

Użycie aplikacji czytających ekran (VoiceOver, TalkBack, NVDA) podczas testów ujawniłoby ewentualne błędy w projektowaniu, związane z pustymi lub angielskimi etykietami przycisków i innych elementów funkcjonalnych, umożliwiając ich korektę.

Wyniki badań ostatecznie pokazują konieczność podnoszenia świadomości na temat potrzeb różnych grup użytkowników oraz kompetencji wśród deweloperów. Tylko stosowanie właściwych praktyk projektowania interfejsów przyczyni się do poprawy ich dostępności cyfrowej oraz doświadczeń użytkowników.

Kluczowe problemy:

  • brak możliwości obsługi za pomocą klawiatury,
  • braki w opisach elementów aktywnych, takich jak: pola formularzy, przyciski i linki,
  • puste lub nieprzetłumaczone etykiety tekstowe,
  • słabe wykorzystanie elementów strukturalnych, jak np. nagłówki,
  • brak napisów do materiałów wideo.

Porównując poziom dostępności stron www i aplikacji mobilnych, widzimy, że końcowe wyniki są bardziej korzystne dla internetu, co może wynikać z dłuższej historii projektowania serwisów internetowych i rozwoju dostępności cyfrowej, która rozpoczęła się od stron www. Prawdopodobnie nie bez znaczenia jest również nieustanne dążenie do skutecznego pozycjonowania stron w sieci, na czym jednocześnie zyskuje jakość architektury serwisów www.

Niemniej jednak średnia na poziomie 39% dla aplikacji mobilnych czy nawet 51% dla stron www to nadal zbyt niski wynik. Należy dążyć do utrzymania stałego jak najwyższego poziomu dostępności. Im niższy wynik, tym większa grupa użytkowników nie będzie w stanie dokonać zakupu, obejrzeć filmu, przeczytać treści itp.
Oczywiście utrzymanie 100% dostępności jest niemożliwe, ponieważ aplikacje i strony cały czas są aktualizowane, modyfikowane, dostosowywane do ofert czy sytuacji, ale poziom ponad 80% jest już wyznacznikiem dobrego poziomu dostępności. Pod warunkiem jednak, że w pozostałych 20% nie występują problemy z fundamentalnymi kryteriami, które były poddane ocenie w tym raporcie.