Inspiracje - FAPPC

Accessible Vote System – dostępny CYFROWO system głosowania dla wszystkich

Organizacja wiodąca: Federacja Portugalskich Stowarzyszeń Chorych na Porażenie Mózgowe (FAPPC)

Partner: IBM

Partner: Softinsa

Dostosowanie dostępności w procesach wyborczych jest ważne dla osób niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą one głosować bez pokonywania przeszkód, takich jak np. trudności w zdobywaniu informacji czy niedostosowanie/niedostępność lokali wyborczych.

Federacja Portugalskich Stowarzyszeń Chorych na Porażenie Mózgowe (FAPPC) wraz z IBM i Softinsa opracowała system głosowania, który wykorzystuje różne urządzenia wejściowe, aby umożliwić niezależne i tajne głosowanie wszystkim, w tym osobom z niepełnosprawnością ruchową, sensoryczną i intelektualną.

Samo głosowanie odbywa się za pomocą urządzeń wejściowych, takich jak: przyciski, przełączniki, joysticki, słuchawki czy ekran dotykowy. System oferuje objaśniające grafiki i obrazy.

Dostępny system głosowania FAPPC umożliwia osobom z niepełnosprawnościami głosowanie w sposób niezależny i godny, bez pomocy asystenta, z poszanowaniem wartości demokratycznych i praw człowieka. Użytkownik ma do wyboru różne urządzenia wejściowe i porusza się po interfejsie, w którym opcje głosowania pojawiają się na ekranie lub są opowiadane za pomocą nagrania głosowego.

Użytkownik wybiera preferowaną opcję za pośrednictwem urządzenia wejściowego, co uruchamia automatyczny wydruk zaszyfrowanego kodu QR. Interfejs jest skonfigurowany w trybie offline, aby uniknąć manipulacji przez Internet. Zwiększa to bezpieczeństwo i dostępność wszystkich procesów dotyczących systemu głosowania, który może być wykorzystany do różnego rodzaju wyborów i sondaży. Omawiane rozwiązanie zostało po raz pierwszy wdrożone w Portugalii w lipcu 2019 r.  podczas głosowania w wyborach do budżetu partycypacyjnego, w których 112 osób z niepełnosprawnościami głosowało na projekty mające na celu poprawę dostępności ich miast.

Federacja ma nadzieję, że w ciągu najbliższych 3-5 lat inne kraje będą powielać dostępne rozwiązanie do głosowania, ponieważ interfejs jest skonfigurowany tak, aby dostosować się do dowolnego procesu głosowania na całym świecie. FAPPC zamierza wdrożyć system do wszystkich powtarzających się wyborach krajowych w Portugalii do 2024 roku.

Nagroda: Projekt Accessible Vote System został wyróżniony podczas konferencji Zero Project 2023 #ZeroCon23.

Źródło: