Audyt stron i aplikacji - W łączności

W sektorze usług łączności analizie zostało poddanych 6 serwisów.

W analizie eksperckiej możliwe było uzyskanie maksymalnie 24 punktów.

Wyniki analizy eksperckiej dla stron www w sektorze łączności
Liczba Suma Treści alternatywne Etykiety pól formularzy Struktura nagłówków Listy Kontrast tekstu Kontrast el. graficznych Tytuł strony Zrozumiałość linków Obsługa klawiaturą Język strony Bezpośredni dostęp Wyszukiwarka Użycie koloru Dopasowanie do ekranu
Max ilość punktów 24 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2
Średnia 13,7 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,0 1,0 0,9 0,7 0,2 0,2 1,4 1,4
% 57% 58% 53% 53% 56% 58% 64% 100% 50% 44% 72% 17% 17% 72% 72%
 

„Tylko na jednej stronie zdecydowano się na wyszukiwarkę treści...”

W tej części możliwe było uzyskanie maksymalnie 8 punktów.

Lista zadań

 1. Znajdź numer na infolinię, pomoc.
 2. Dokonaj zakupu numeru telefonu na abonament w najniższej cenie bez opcji wysyłki formularza na końcu.
 3. Odszukaj adres salonu najbliżej Twojego miejsca zamieszkania/koszt połączenia.
 4. Wyszukaj aktualność/artykuł X.
Wyniki testów z użytkownikami dla stron www w sektorze łączności 
Konsultant niewidomy Konsultant niedowidzący Konsultant głuchy Konsultant senior Konsultant śr. wykształcenie Średnia punktów
2,7 6,0 8,0 6,7 7,0 6,1
 

„Wyszukiwanie salonów jest proste, pod warunkiem że jest to lista, a nie mapa.”

Konsultant niewidomy

Serwisy z tej kategorii są wyjątkowo nieprzyjazne. Szukanie informacji i odczytywanie ich jest utrudnione oraz często niemożliwe.

Taka duża ilość informacji sprawia wrażenie, że strony są wręcz „przeładowane” informacjami, a z uwagi na niepoprawną hierarchię nagłówków trudno zapoznać się ze strukturą opublikowanych treści.

Wiele elementów jest nieopisanych lub posiada niejednoznaczne etykiety/opisy tekstowe, co utrudnia zrozumienie anonsowanych komunikatów.

W niektórych przypadkach kontrolki formularzy nie były powiązane z etykietami lub nie było możliwości dostępu do elementów z poziomu klawiatury.

Często także sama ścieżka zakupów jest skomplikowana, co wprowadza w ogromne zakłopotanie.

Jedna ze stron wyróżnia się spośród pozostałych pod względem dostępności i posiada dość prostą ścieżkę zakupu. Niestety ona również zawiera pewne błędy i nie udało się wykonać jednego z zadań.

Konsultant niedowidzący

Ogólnie strony z sektora łączności są nastawione na przedstawienie swoich produktów w najlepszym świetle. Są bogate w zdjęcia, przyciągające wzrok promocje, wielobarwne informatory.

Ogólnie jest bardzo kolorowo. W niektórych przypadkach wydawało mi się, że na stronie było za dużo wszystkiego. Posługując się lupą, można było na chwile się zgubić. Strony są proste w obsłudze. Ich konstrukcja nie jest bardzo skomplikowana i są często podobne do siebie. Po chwili pobytu na stronie można się do nich przyzwyczaić i odnaleźć się w przedstawianych informacjach.

W tekście zastosowano wiele zabiegów mających na celu promowanie produktów i ofert. Są zastosowane pogrubienia i powiększenia czcionek, zabawy kolorystyką tła i tekstu. W treściach informacyjnych tekst jest przeważnie czytelny i przejrzysty. Czasami nie wszystkie elementy strony ze sobą współgrały, lecz są to incydentalne sytuacje.

Rzadko która strona posiadała opcje poprawy dostępu. Na niektórych była możliwość zmiany kontrastu.

Konsultantka seniorka

W wyszukiwaniu informacji bardzo przeszkadzają reklamy. Kontakty były w dobrze widocznych miejscach i od razu je odnalazłam. Dla mnie w serwisach operatorów telefonii komórkowej łatwiej przechodzi się między stronami niż w serwisach banków. Proste uzupełnianie danych, wszystko dobrze opisane. Wyszukiwanie salonów jest proste, pod warunkiem że jest to lista, a nie mapa. Brak wyszukiwarek na stronach.

Konsultant ze średnim wykształceniem

Strony w sektorze łączności moim zdaniem są na wysokim poziomie. Wszystkie informacje przejrzyste i łatwe do odnalezienia. Strony są dla mnie w miarę proste w obsłudze, przyjazne i intuicyjne. Jedynym minusem jest to, że niektóre mają mało zachęcające menu i interfejs.

Konsultantka głucha

Ogólnie strony w sektorze łączności są bardzo łatwe w obsłudze przez osoby niesłyszące, które nie muszą kontaktować się ze sprzedawcą w salonie stacjonarnym. Układ treści jest zrozumiały. Informacje o abonamentach i ofertach również. Strony są bardzo dobrze przygotowane i ich obsługa jest bezproblemowa.

Maliny dostępności to antynagrody za rażące braki w dostępności cyfrowej dla osób z różnymi ograniczeniami, które mają na celu zwiększenie świadomości konieczności zapewnienia równego dostępu do informacji i usług online dla wszystkich użytkowników.

 1. Fragment widoku jednego z serwisów po aktywacji udogodnienia włączającego wysoki kontrast na stronie.
  Zrzut ekranu widoku kontrastowego, naktórym nie widac treści a jedynie obramowania sekcji
 2. Brak możliwości obsługi strony internetowej za pomocą klawiatury, głównie z powodu braku widocznego fokusu.

Podczas testów z użytkownikami niektórzy konsultanci zwrócili uwagę na przeładowanie treściami stron internetowych oraz irytujące reklamy. W przeciwieństwie do sektora e-commerce, serwisy operatorów komórkowych nie oferują wyszukiwarek treści. Ta kwestia ma istotne znaczenie w kontekście odnajdywania informacji na stronach z dużą ilością różnorodnej treści, zwłaszcza dla osób korzystających z aplikacji asystujących.

Warto podkreślić, że w tym sektorze znajduje się strona, która w analizie eksperckiej zajęła drugie miejsce. Konsultant niewidomy również zwrócił uwagę na tę stronę.

 • Najmniej problemów: Tytuł strony
 • Najwięcej problemów: Wyszukiwarka

W sektorze łączności analizie zostały poddane 4 aplikacje działające w obu systemach operacyjnych.

W analizie eksperckiej możliwe było zdobycie maksymalnie 22 punktów.

iOS - Wyniki analizy eksperckiej dla aplikacji mobilnych na systemie iOS w sektorze łączności
Liczba Suma Etykiety przycisków Etykiety pól Nagłówki Elementy strukturalne Kontrast tekstów Kontrast elementów nietekstowych Orientacja Zarządzanie accessibility fokusem Tytuły Zamiennik gestów Grupowanie elementów
Max. liczba punktów 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Średnia 8,25 1 0,25 0,75 0,5 0,75 1 0,25 1 0,5 1,25 1
% 38% 50% 13% 38% 25% 38% 50% 13% 50% 25% 63% 50%
Android - Wyniki analizy eksperckiej dla aplikacji mobilnych na systemie Android w sektorze łączności
Liczba Suma Etykiety przycisków Etykiety pól Nagłówki Elementy strukturalne Kontrast tekstów Kontrast elementów nietekstowych Orientacja Zarządzanie accessibility fokusem Tytuły Zamiennik gestów Grupowanie elementów
Max. liczba punktów 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Średnia 8,75 1 1 0 1 0,75 1 0 1,25 0,75 0,75 1,25
% 40% 50% 50% 0% 50% 38% 50% 0% 63% 38% 38% 63%
 

„We wszystkich zbadanych aplikacjach w systemie Android nie znaleziono żadnego nagłówka, który poprawiałby komfort nawigacji z włączoną aplikacją czytającą ekran”.

W tej części możliwe było uzyskanie maksymalnie 6 punktów..

Lista zadań

 1.  Odszukaj w aplikacji kwotę ostatniej faktury.
 2. Sprawdź na koncie ilość wykorzystanego internetu.
 3. Zmień adres e-mail do kontaktu na test@widzialni.org
Wyniki testów z użytkownikami dla aplikacji mobilnych w sektorze łączności 
Konsultant niewidomy Konsultant niedowidzący Konsultant głuchy Konsultant senior Konsultant śr. wykształcenie Średnia punktów
3,0 6,0 6,0 5,0 6,0 5,2
 

„Bardziej podoba mi się aplikacja bankowa, mniej dodatkowych reklam.”

Konsultant niewidomy

W aplikacji występuje wiele problemów, które utrudniają sprawny odczyt oraz nawigację po aplikacji. Do najważniejszych można zaliczyć np. niepoprawne „lądowanie” fokusu czytnika ekranu, niejednoznaczne etykiety elementów, brak logiki odczytu (np. pasek przewijania widoku pomiędzy elementami), brak dostępu lub możliwości odczytu niektórych informacji (np. w widoku szczegółowej faktury, informacji o poszczególnych połączeniach, anonsowane są jedynie elementy tj. połączenia, smsy oraz internet – brak pozostałych informacji). To wszystko wpływa negatywnie na skuteczne dotarcie do informacji i sprawia trudności w odczycie anonsowanych treści.

Konsultant niedowidzący

Zadania w aplikacji wykonałem bez problemu. Aplikacja posiada kilka urozmaiceń graficznych i kolorystycznych, a także zdjęcia, które są odpowiednio dobrane i rozmieszczone na stronie. Ogólnie posługiwanie się aplikacją nie przysparzało mi żadnego problemu, jej układ jest prosty. Oferty i promocje, które wyświetlają się w aplikacji, są przejrzyste i czytelne. Tekst jest niejednorodny – ma różne wyróżnienia, zmiany wielkości czcionki oraz kolorystyki tła i tekstu. Samo tło jest raczej neutralne bądź dostosowane do tekstu, czasem dany segment jest wyróżniony. Pola do wypełniania są tylko podkreślone linią, która na szczęście jest odpowiednio widoczna, Pozostałe elementy funkcyjne jak: przyciski, zakładki czy suwaki są prawidłowo zbudowane, odpowiednio widoczne i opisane, co przekłada się na funkcjonalność.

Konsultantka seniorka

Aplikacja zawiera zbyt dużą ilość reklam. Miałam problem z odnalezieniem ostatniej faktury, która została przeniesiona do faktur opłaconych. Bardziej podoba mi się aplikacja bankowa, zawierająca mniej dodatkowych reklam.

Konsultant ze średnim wykształceniem

Aplikacja w sektorze łączności jest bardzo prosta w obsłudze. Wszystko działa jak należy. Aplikacja przejrzysta i czytelna. Brak uwag dotyczących działania aplikacji. Wyszukiwanie niezbędnych informacji jest bardzo proste. Ogólnie świetna aplikacja.

Konsultantka głucha

Ogólnie aplikacja jest bardzo ciekawa i prosta. Historia faktur jest zrozumiała i dokładna. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta. Menu ustawień jest intuicyjne. Informacja o stanie konta oraz Internetu jest czytelna.

Maliny dostępności to antynagrody za rażące braki w dostępności cyfrowej dla osób z różnymi ograniczeniami, które mają na celu zwiększenie świadomości konieczności zapewnienia równego dostępu do informacji i usług online dla wszystkich użytkowników.

 1. W kilku aplikacjach przewijane kontenery są anonsowane przez aplikacje czytające jednym ciągiem , bez przerw uwzględniających interpunkcję.
 2. W jednej z aplikacji po otwarciu nowego widoku accessibility fokus nadal pozostaje na poprzednim widoku.

W aplikacjach z sektora łączności występują typowe błędy związane z dostępnością cyfrową. Wśród nich można wyróżnić angielskie etykiety tekstowe przycisków, brak etykiet przy polach formularzy oraz rozgrupowane kontenery z treściami.

Jedna z aplikacji wyróżnia się szczególnie negatywnie z powodu bardzo słabego kontrastu treści. Praca z nią przez dłuższy czas powoduje dyskomfort i zmęczenie nawet dla osób bez problemów ze wzrokiem.

W ogólnej ocenie wszystkie aplikacje w sektorze łączności – poza wspomnianą –    prezentują podobny, średni poziom dostępności cyfrowej.

Trudno odnotować znaczące różnice w jakości przygotowania aplikacji na system Android i iOS, chociaż minimalnie lepsze wyniki można zaobserwować w przypadku aplikacji na system Android.

 • Najmniej problemów:
  • iOS: Zamiennik gestów
  • Android: Kontrast tekstów
 • Najwięcej problemów:
  •  iOS: Etykiety pól
  •  Android: Nagłówki