Inspiracje - Be My Eyes

Organizacja: Be My Eyes

Projekt: Aplikacja mobilna dla klientów niewidomych i słabowidzących (2015)

Be My Eyes to bezpłatna aplikacja mobilna, której głównym celem jest uczynienie świata bardziej dostępnym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacja łączy osoby niewidome i słabowidzące z widzącymi wolontariuszami i firmami z całego świata za pośrednictwem połączenia wideo na żywo, podobnie jak w przypadku Aira.

Usługa Be My Eyes rozwija się bardzo dynamicznie. Wiele organizacji dążących do poprawy dostępności dla swoich klientów nawiązuje z nią współpracę, np. Google, Microsoft, Procter& Gamble, Barilla.

Do końca 2023 r. aż 6 milionów ludzi zarejestrowało się jako wolontariusze Be My Eyes.

W 2023 r. zaprezentowano pierwszego w historii wirtualnego, cyfrowego asystenta wizualnego obsługiwanego przez nowy model językowy GPT-4 OpenAI: Be My Eyes Virtual Volunteer™.

 Nagroda: Zwycięzca wielu nagród, m.in. Apple Design Awards w 2021 roku w kategorii „Wpływ społeczny”.

Źródło: