Wydarzenia

Transfer zawodowy roku!

Dr Karolina Mendecka przechodzi od Rzecznika Finansowego do Business Accessibility Forum!

Z ogromną radością witamy Karolinę Mendecką na stanowisku Dyrektorki BAF!

Kogo dotyczy EAA?

Europejski Akt o Dostępności (EAA – European Accessibility Act) to kluczowa dyrektywa Unii Europejskiej, która znacząco poszerza wymogi dotyczące dostępności produktów i usług skierowanych do konsumentów na terenie Unii Europejskiej.

Nowy standard dostępności cyfrowej: WCAG 2.2

Standardy dostępności cyfrowej stale ewoluują, aby lepiej uwzględnić zróżnicowane potrzeby użytkowników on-line. Ostatnio wprowadzono najnowszą iterację tych wytycznych, WCAG 2.2., która wprowadza pewne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji, WCAG 2.1. Przyjrzyjmy się bliżej nowym kryteriom i ich wpływowi na projektowanie dostępnych stron internetowych i aplikacji.