Wydarzenia

Dostępność przy mikrofonie (odc. 1) - "AI w służbie dostępności cyfrowej"

Witajcie w inauguracyjnym odcinku serii podcastów „Dostępność przy mikrofonie", stworzonej z inicjatywy Business Accessibility Forum.
W tym projekcie zapraszamy do rozmów o dostępności cyfrowej najznakomitszych ekspertów, którzy przybliżą nam perspektywę prawną, technologiczną i biznesową.
Chcemy Was zaciekawić i zainspirować do działania.

Dzisiejszym wyjątkowym Gościem przy mikrofonie jest Michał Furmankiewicz, Program Manager w zespole ISV and AI w Microsoft.

O gorącym temacie „AI w służbie dostępności" będą rozmawiać Bartosz Sułkowski i Mateusz Karasiński, eksperci UX/UI i ambasadorzy BAF. 

Manifest BAF

BAF z dumą przedstawia Manifest wraz z Dekalogiem Dostępności, w którym ujęliśmy nie tylko konkretne wartości wynikające z praw człowieka, ale również postulaty kierowane do decydentów w zakresie tworzenia i egzekwowania wymogów dostępności. 

Głównym partnerem, wspierającym inicjatywę Manifestu, jest firma Microsoft, jedna z organizacji założycielskich Business Accessibility Forum. Dokument został opracowany w wyniku wspólnej pracy i porozumienia członków BAF.

Głęboko wierzymy, że treść Manifestu BAF wytyczy jasną ścieżkę i podniesie kulturę realizacji tak kluczowego projektu na skalę światową, jakim jest dostępność.

Start Grupy ds. wdrażania EAA

W ramach Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, powstała Grupa robocza ds. wdrażania Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA).
Grupa jest zapowiedzią ważnego Trialogu (inicjatywy Fundacji Widzialni), łączącego biznes, NGO oraz organy nadzoru, w opracowaniu najskuteczniejszych procesów wdrożenia nowej ustawy o dostępności niektórych produktów i usług w Polsce.
Ustawa o dostępności biznesu, zwana Polskim Aktem Dostępności, to długo wyczekiwana transpozycja EAA do polskiego prawa.

Transfer zawodowy roku!

Dr Karolina Mendecka przechodzi od Rzecznika Finansowego do Business Accessibility Forum!

Z ogromną radością witamy Karolinę Mendecką na stanowisku Dyrektorki BAF!

Kogo dotyczy EAA?

Europejski Akt o Dostępności (EAA – European Accessibility Act) to kluczowa dyrektywa Unii Europejskiej, która znacząco poszerza wymogi dotyczące dostępności produktów i usług skierowanych do konsumentów na terenie Unii Europejskiej.

Nowy standard dostępności cyfrowej: WCAG 2.2

Standardy dostępności cyfrowej stale ewoluują, aby lepiej uwzględnić zróżnicowane potrzeby użytkowników on-line. Ostatnio wprowadzono najnowszą iterację tych wytycznych, WCAG 2.2., która wprowadza pewne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji, WCAG 2.1. Przyjrzyjmy się bliżej nowym kryteriom i ich wpływowi na projektowanie dostępnych stron internetowych i aplikacji.