Ustawa o dostępności w biznesie podpisana. Zaczynamy!

Mamy to! Prezydent podpisał przełomową ustawę o dostępności dla biznesu.

Ustawa ma zrewolucjonizować dostęp do produktów i usług, czyniąc je bardziej dostępnymi dla każdego.

Przepisy dotkną m.in. bankowości detalicznej, samoobsługowych terminali, e-booków, telekomunikacji, e-commerce, mediów audiowizualnych oraz transportu pasażerskiego.

Przechodzimy do kolejnego ważnego etapu w dążeniu do inkluzywności w Polsce. Fundacja Widzialni w ramach Rady Dostępności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  zainicjowała trialog biznesu, NGO i regulatorów. Dzięki trójstronnym rozwiązaniom, wdrożenie dostępności ma stać się nie tylko skuteczne, ale i przyjazne dla polskiego biznesu.

Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

Dowiedz się więcej o naszych działaniach i sposobach wsparcia dostępności w organizacji odwiedzając naszą stronę Widzialni.eu oraz sięgając po Raport „Dostępność cyfrowa w polskim biznesie”, opracowany z inicjatywy Business Accessibility Forum.