Ankieta dostępności

Ankieta badawcza została opracowana na podstawie zapisów nowej ustawy o zapewnianiu dostępności produktów i usług, jednak nie jest odzwierciedleniem ustawy.