Transfer zawodowy roku!

Dr Karolina Mendecka przechodzi od Rzecznika Finansowego do Business Accessibility Forum!

Z ogromną radością witamy Karolinę Mendecką na stanowisku Dyrektorki BAF!

Kim jest Karolina?

  • Doświadczona Prawniczka: Karolina to radczyni prawna i doktorka prawa, która przez lata zdobywała doświadczenie zarówno w sektorze prywatnym, publicznym, jak i w pracy dla licznych organizacji pozarządowych.
  • Specjalistka od Praw Człowieka: Specjalizuje się w prawach człowieka (LLM in Human Rights, Lund Uni), ze szczególnym naciskiem na poprawę jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami. W Biurze Rzecznika finansowego zajmowała się tematem dostępności usług w bankowości detalicznej.
  • Aktywna w świecie akademickim: Karolina jest wykładowczynią i badaczką, której prace przyczyniają się do rozwoju dyskursu na temat praw człowieka.

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie, wiedza i energia, którą Karolina wniesie do BAF, przyczynią się do dalszego rozwoju naszych wspólnych działań na rzecz dostępności.

Karolina jest już do Waszej dyspozycji na LinkedIn oraz pod adresem email: karolina@baforum.pl.