Wywiady - Grupa Pracuj

Tomasz Półtorak

Tomasz Półtorak Product Design Field Coordinator

Grupa Pracuj

Tomasz posiada ponad 10-letnie doświadczenie w rozwoju produktów i usług. W obecnej roli odpowiada za obszar Product Designu w największej w Polsce firmie z branży HR Tech i opiekuje się rozwojem produktów dedykowanych dla kandydatów i pracodawców.

Kreuje i rozwija innowacyjne, estetyczne i użyteczne rozwiązania w ramach organizacji. Odpowiada za jakość i spójność wizualną produktów wychodzących spod marki Pracuj.pl oraz realizację wskaźników i celów biznesowych.

Czy wdrażacie Państwo dostępność cyfrową w Waszej organizacji?

Obecnie analizujemy temat i mamy w planach wdrożenie dostępności cyfrowej w naszych serwisach oraz aplikacji mobilnej. Współpracujemy z agencją, która ma przeanalizować pod kątem dostępności ścieżkę użytkownika od wejścia, znalezienia oferty po zaaplikowanie na nią. Chcemy, aby nasz serwis był inkluzywny, a rozwiązania oferowane w nim dostępne dla każdego.

Co było bodźcem do rozpoczęcia działań i inwestycji w tym kierunku?

Dyrektywa EAA, chęć zadbania o użytkowników niezależnie od dysfunkcji, z którymi się zmagają oraz badania nad generacjami, które pokazały nam, że coraz więcej osób zaczyna zwracać uwagę, czy dana strona jest dostępna dla każdego.

Jakie cele w zakresie dostępności cyfrowej sobie stawiacie?

Chcemy, aby nasze serwisy były dostępne dla każdego użytkownika oraz aby dać równe szanse na rynku pracy. Będziemy dążyć do otrzymania certyfikacji. Chcemy, aby kolejne usługi/produkty, które udostępniamy, były tworzone zgodnie z zasadami i wytycznymi. Jako firma chcemy, aby dostępność była standardem tworzenia produktów i usług.

Co Was motywuje do działania w tym zakresie?

Wartość dla użytkowników – chcemy, aby każdy na rynku pracy miał równe szanse. Dostajemy coraz więcej zapytań od klientów w tym temacie, dlatego wydaje nam się, że sam projekt ma duży potencjał.

Co jest dla Was największym wyzwaniem lub przeszkodą?

Największą przeszkodą jest nakład pracy, który trzeba przeznaczyć na development rozwiązań i zmiana sposobu myślenia wśród projektantów, aby tworzyć produkty dostępne. Nie mamy w organizacji osoby specjalizującej się w tym temacie, dlatego zakładamy wsparcie od dostawców zewnętrznych, ale na pewno musimy jeszcze zgłębić wiedzę zarówno pod kątem projektowym, jak również technicznym oraz wypracować standardy, które pozwolą nam na tworzenie serwisu dostępnego dla każdego.

Czy dostępność cyfrowa jest częścią Waszej strategii rozwoju firmy lub strategii ESG?

Tak, ale nie konkretnie cyfrowa. Jedną z naszych wartości jest szacunek dla różnorodności, co w naszym rozumieniu możemy odnosić do tego, że jednak chcemy dostarczać usługi dla każdego kandydata.

Jeśli mielibyście coś doradzić albo podzielić się dobrą praktyką z polskim biznesem, to co by to było?

Naszym zdaniem warto przyjrzeć się tematowi już teraz i nie zostawiać go na ostatnią chwilę. Trzeba również spojrzeć, że sam projekt dostosowania serwisu niesie za sobą szereg korzyści zarówno wizerunkowych, jak i zwiększających grupę potencjalnych odbiorców.

Czego potrzebowałaby Wasza organizacja i co wsparłoby realizację Waszych celów związanych z wdrażaniem dostępności lub projektowaniem inkluzywnych rozwiązań?

Na pewno edukacja w temacie dostępności i inkluzywnych rozwiązań cyfrowych. Łatwy dostęp do najbardziej istotnych informacji. Możliwość przeprowadzenia audytu i współpraca z organizacjami specjalizującymi się w temacie. Szkolenia zarówno te techniczne dla deweloperów, ale również takie, które opowiedzą na pytania: „Co to znaczy dostępność?” i „Jak osoby z tej grupy funkcjonują w internetowej rzeczywistości?”.

Co sądzicie Państwo o EAA i co ta nowa regulacja oznacza dla Waszej organizacji?

Uważamy, że inicjatywa jest jak najbardziej słuszna i potrzebna. Nowa regulacja niesie za sobą sporo pracy, ale na pewno warto wyrównać szanse, aby każdy użytkownik miał dostęp do usług i produktów ofertowanych w sieci.

Czy macie na swoim koncie osiągnięcia w dostępności cyfrowej?

Jesteśmy w trakcie audytu serwisu pod kątem dostępności. Przeprowadziliśmy również badania nad generacjami, które również dały nam wiele ciekawych insightów, które w przyszłości będziemy chcieli wykorzystać w serwisie. Budujemy kompetencje, edukujemy się i jesteśmy w procesie planowania oraz analizowania prac, które musimy wykonać, aby dostosować serwis.

Czy według Was dostępność cyfrowa jest istotna dla Waszych klientów?

Tak. Otrzymujemy coraz więcej zapytań w tym temacie od naszych klientów, dlatego jest to dodatkowy motywator i uzasadnienie do inicjatywy dostosowania serwisu.

Czy chcielibyście Państwo coś jeszcze dodać?

Cieszymy się, że powstają takie inicjatywy w Polsce jak Państwa, dlatego będzie nam niezmiernie miło w niej uczestniczyć.